ŞAHIS ŞİRKETİ KURULUŞ SÜRECİ VE PROSEDÜRLERİ

gallery/key-1020134_960_720

Etiket; kuruluş, şirket kuruluşu, şirket açılışı,  kuruluş, 2021, şahıs şirketi,  şahıs şirketi kuruluş süreci, şahıs şirketi açılış prosedürleri, şahıs şirketi kurma aşamaları, 2021 şahıs şirketi açılışı için gerekli belegeler, şahıs firması kurmak için gerekli belgeler, şahıs şirketi için gerekli evraklar, şahıs firması açılış süreçleri, şahıs şirketi nasıl kurulur, 2021 şahıs firması giderleri, şahıs şirketi vergileri , 2021 şahıs şirketi aylık giderleri nekadar, şahıs firması muhasebe ücretleri

  Şahıs şirketleri /  şahıs işletmeleri , ticari faaliyetlerde bulunacak gerçek kişilerin , kendilerini tacir olarak kayıt ettirmelerini ve ticari faaliyetlerde bulunmalarını ifade eder. Yani , şahıs şirketlerin de , "kurucu gerçek kişinin kendisi şirkettir" , diyebiliriz. İşletmenin , kurucu kişinin haricinde başkaca bir tüzel kişiliği mevcut değildir.  Kurucu kişi , ticari faaliyetlerinin tamamını kendi nam ve hesabına yürütür. 

 

         Şahıs İşletmeleri , Kısaca ; 

 • Borçlar Kanunu hükümlerine tabidir.

 • Bir gerçek kişi kurar

 • Sermaye gösterme gibi bir şey söz konusu değildir. 

 • Şahıs işletmesini , kurucu kişi temsil eder. İşletmenin tüm ticari faaliyetleri, borçları karşısında, işletme kurucusu , tüm mal varlığı ile sorumludur. 

 • Şahıs şirketlerinde , açılış ve kapanış işlemleri  az masraflı, hızlı ve kolaydır.  

2. ADIM ; GEREKLİ BELGELER 

     

  ŞAHIS ŞİRKETİ KURULUŞU İÇİN AŞAĞIDAKİ BELGELERİ HAZIRLAMANIZ GEREKMEKTEDİR. 

 

Kurucununun,

 • Şahsi İmza beyannamesi - Noterden 

 • Muhasebeci Vekaleti - Noterden

 • İkametgah Belgesi- (e-devlet şifresi veya muhtarlık)

 • Kimlik Fotokopisi

 • İşyeri Kira Sözleşmesi (Veya tapu fotokopisi ) 

 • İki Adet Fotoğraf. 

ŞAHIS İŞLETMELERİNİN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI 

Şahıs Şirketinin Avantajları

 

 • Mali süreç  ve bürokrasi daha az ve kolaydır.

 • Diğer şirketlere kıyasla maliyeti daha küçüktür. 

 • Açılış ve kapanış işlemleri bir günde yapılabilmektedir. 

 • Sermaye zorunlu değildir.

 • Bireysel olarak , bir kişi tarafından kurulur. 

 • Muhasebeci ücretleri , diğer şirketlere kıyasla daha azdır. 

Şahıs Şirketinin Dezavantajları

 

 • Sermaye şirketlerine kıyasla (LTD. AŞ. ) , kredi kurumlarına, diğer şirketlere, bankalara karşı daha az prestijlidir. 

 • Şahıs şirketlerinde, yıllık net kar yükseldikçe, artan oranlı gelir vergisi tarifesinden dolayı %35 lere varan gelir vergisi maliyetleri oluşabilmektedir.  Sermaye Şirketlerinde kurumlar vergisi oranı sabit %22 'dir. 

10.01.2021 Güncel 

ŞAHIS ŞİRKETİ KURULUŞU VE SÜREÇLERİ

2021 ŞAHIS ŞİRKETİ KURULUŞU 

1. ADIM ;  MALİ MÜŞAVİR  - MUHASEBE ŞİRKETİ

    Şahıs şirketi kurmaya karar verdiğinizde , öncelikle, bir Serbest Muhasebeci Mali Müşavir / Muhasebe Şirketi ile anlaşmalı, muhasebe işlerinizin takibi için sözleşme yapmalısınız.  Vergi mevzuatlarına göre, Mali Müşavir olmadan , vergi beyannameleri verilememektedir. Mali Müşavir, kuruluş, vergi ve devlet teşvikleri konularında , işinize özel detaylı bilgilendirme yapacak , fuzuli zaman ve maliyet kayıplarınızı önleyecektir. 

3. ADIM ; VERGİ DAİRESİ KAYIT - VERGİ LEVHASI

     Şahıs şirketi kuruluşu için gerekli belgeleri hazırladığınızda, vergi dairesi kaydı için , aşağıdaki belgeler hazırlanmalıdır. Bu aşamada, bu belgeleri Mali Müşavirler hazırlamaktadır. 

 

 1. İşyeri Açılış Bildirimi

 2. Elektronik Posta Tebligat Formu

 3. İnternet Vergi Dairesi Şifre Formu

 4. Mali Müşavir sözleşmesi 

 5. Damga Vergisi Beyannamesi (Kira Sözleşmesi Ve Mali Müşavir sözleşmesi için , ayrı ayrı ) 

   Bu belgeler ile birlikte , vergi dairesine başvuru yapıldığında, vergi dairesi , işletme kaydını tamamlayacak, vergi levhanızı oluşturacaktır.  Ortalama, 3-5 gün içinde, vergi dairesinden bir memur, beyan ettiğiniz adrese yoklama için gelecektir. 

4. ADIM ; DEFTER BEYAN SİSTEMİBAŞVURU VE KAYIT

  Vergi dairesine gerekli kaydın yapılmasından sonra, yasal mevzuatlar gereği , şahıs işletmesi için defter beyan sistemine başvuru ve kayıt yaptırılmalıdır. Bu işlemi Mali Müşavirler yapmaktadır.

 

      Vergi levhanızı aldıktan sonra, ticari faaliyetlerinizde kullanacağınız, fatura ,irsaliye, makbuz gibi resmi evrakları matbaadan bastırabilir , kaşe yaptırabilirsiniz. Vergi levhanız ile, bankalarda ticari hesap açabilir, kredi kartı tahsilatı için pos cihazı alabilirsiniz.  Personel çalıştırabilirsiniz. Personel sigorta giriş-çıkışları, aylık bildirgelerin verilmesi, faturaların kesilmesi gibi konularda, Mali Müşavir detaylı bilgi verecektir. 

  KISACA;  Şahıs şirketi kurmak için, öncelikle  yapmanız gereken; ticari faaliyetinizi sürdüğünüz bir işyeri adresi belirlemek. Bu adres; ikamet ettiğiniz ev "home-office" ya da kiraladığınız bir ofis - dükkan veya sanal ofis  olabilir. 

       

  İşyeri kira sözleşmesi, kimlik ve ikametgah belgenizle geldiğinizde, diğer tüm evrakları ofisimizde hazırlıyor,  bir günde vergi levhanızı çıkarıyoruz. 

gallery/şahıs şirketi kuruluş maliyeti