ADİ ŞİRKET / ADİ ORTAKLIK KURULUŞU 

gallery/key-1020134_960_720

Etiket; 2021 adi şirket nedir, adi şirket nasıl kurulur, adi şirket kuruluşu, 2021 adi şirket kuruluş işlemleri , ortaklı şahıs şirketi nasıl kurulur, adi şirket açılışı nasıl yapılır, 2021 adi şirket kuruluşu nasıl yapılır, adi şirket kurmak için gerekli belgeler nelerdir, adi şirket kaç günde kurulur, adi şirket kuruluş aşamaları, adi şirket kuruluş prosedürleri nedir

          Adi Ortaklıklar, iki veya daha fazla gerçek kişinin , ortaklaşa ticari faaliyetlerde bulunmasını ifade eder. Bir başka deyişle, şahıs işletmesinin, birden fazla ortaklı versiyonudur. 

 

           Adi şirketler, ortaklarından ayrı bir varlığı olmayan şirketlerdir. Ortaklaşa ticari faaliyetlerde bulunanlar için, en basit şletme modelidir. Adi ortaklıkların tüzel kişilikleri bulunmaz. Ortaklar, şirket borçlarından şahsi olarak sorumludur.  İşletmenin ticari faaliyetleri ile ilgili hukuki eylem ve işlemlerde, ortaklar birlikte hareket etmek zorundadırlar.

     Adi Şirketler - Adi Ortaklıklar;

 

 •  Adi şirket kuruluşu belirli bir şekle tabi değildir.  

 • Kurucu ortaklar birlikte hareket etmelidirler.

 • Ortaklar arasında oluşturulacak, noter onaylı bir sözleşme ile kurulur. Sözleşmede farklı maddeler yoksa, sermaye tutarları farklı olsa bile, ortakların kar, zarar ve yükümlülükleri eşittir

 • İşletme kararlar oybirliği ile alınır. Ortaklar birlikte yönetir. 

 • Ticari ve diğer borçlardan ortaklar birlikte sorumludur. 

 • Adi ortaklığın ticaret odsasına kaydı  ve ilanı zorunlu değildir.

 • Ticaret Odasına  kayıt olmak istenirse, her ortak ayrı ayrı, şahıs olarak kayıt olmak durumundadır.

 • Asgari bir sermaye zorunluluğu bulunmaz.

 •  Adi ortaklıklar geçici ticari projeler için uygundur. Süresi belli olmayan, devamlı işlerle ilgili olarak, sermaye şirketi ( Ltd. veya AŞ) daha uygundur. 

Adi Şirket / Ortaklık Vergi Ve Diğer Yükümlülükler

   1 - Adi Şirketlerde, yıllık mali kar,  işletme ortakları adına beyan edilir.  Herbiri için ayrı ayrı  Gelir Vergisi beyannamesi verilir.

 

 • Yıllık gelir vergisi tarifesine göre hesaplanır. 
 • İşletme sahibinin; üç ayda bir mali karı hesaplanıp Gelir Geçici Vergi adı altında vergi ödemesi yapılır.Gelir Geçici Vergi % 15 dir.
 • Bu ödemeler yıllık olarak hesaplanan Gelir Vergisinden mahsup edilir. 
 • Gelir Geçici Vergi
 • Ocak-Şubat-Mart dönemi 14 Mayısda ,
 • Nisan-Mayıs-Haziran dönemi 14 Ağustosta,
 • Temmuz-Ağustos-Eylül dönemi 14 Kasımda beyan edilir. 

 

2 - Adi Şirket  Gelir İdaresi adına, yaptığı satışlarda katma değer vergisi  toplar . Yani Mal satarken KDV tahsil ederler. Mal alışlarında ödedikleri kdvler düşüldükten sonra, tahsil ettikleri fazla kdvyi her ay beyan ederek ödemekle yükümlüdürler.

 

 3- Karı üzerinden vergilendirme ve bölümdeki diğer vergiler işletme sahibinin vergi kimlik numarasından,  SSK primi ve vergi dışı diğer kesinti ve ödemeler işletme adına alınacak sicil numaraları ile yapılır. 

 

4-Katma Değer Vergisinin yükü tüketiciyedir.KDV Tüketim vergisidir. Adi Şirket her ay Katma değer Vergisi Beyannamesi verirler.Bir ay içinde işletme tarafından tahsil edilen ve ödenen KDV nin gösterildiği bir beyannamedir ve bir sonraki ayın 24 üne kadar beyan edilir, tahsil edilen KDV ödenen KDV den fazla ise 26 sında Gelir İdaresine ödenir, tersi durumda ise alacaklı olunan KDV bir sonraki aya devreder. 

 

5- Adi Şirket , Gelir İdaresi tarafından vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulduğu işlemleride ister aylık ister üç aylık olarak Muhtasar Beyanname ile beyaneder.Bu beyanname de ücretlilerden kestiği % 15 oranından başlayan vergi, serbest meslek ödemelerinde kestiği %20 vergi, işyeri kira ise mal sahibinden kestiği % 20 vergi vs olmak üzere Gelir Vergisi Kanunu 94.maddesinde  yazılı diğer işelemlerden dolayı kestiği vergileri beyan eder.Aynı zaman da  Adı şirket, calışanlarına Gelir İdaresi adına vergi iadesi de hesaplar ve öder. 

 

6-Adi şirket Damga vergisi kesme sorumluluğundan dolayı Damga Vergisi Beyannamesi,ÖTV kesmesi sorumluluğundan dolayı ÖTV Beyannamesi verme sorumluluğu gibi yükümlülükleri de vardır. 

 

7-Adi şirket yapacağı işin içeriğine göre hangi vergileri sorumlu olarak keseceği belirlerinir ve Gelir İdaresi tarafından bunların beyanı istenir. 

 

8-Vergi dışında çalışanlarının her ay SSK primleri ve İşsizlik sigortası Primleri hesaplanıp, beyan edilip ödenmelidir. 

 

9-Çalışanların Çalışma Müdürlüğüne bildirimleri,İş-kur a bildirimleri sadece bilgi mahiyetinde olup bir ödemeyi içermese de birdirim de bulunmama halinde para cezaları ağırdır.

 

10-Vergi Dairesine belgelerle müracaatla işletmeye vergi mükellefiyeti açtırılır ve işletmeye vergi kimlik numarası alınarak Vergi Levhası onaylatılır. 

 

11- Vergi Levhası aldıktan sonra, Artık işletmede kullanılmak üzere Fatura ve Sevk İrsaliyesi bastırılabilir. 

 

12-Perakende satış yapılacaksa yazar kasa almak için vergi dairesinden izin yazısı alınması ve daha sonrasında alınan bu izin yazısı ile yazar kasa alınır,ilgili servisten ayarlar yaptırıldıktan sonra vergi dairesine müracaatla Yazar Kasa Levhası alınır. 

 

13-İşçi çalıştırılacaksa S.S.K ve Bölge Çalışma Müdürlüğüne müracaatla  işveren dosyaları açtırılır ve çalıştırılacak işçilerin girişleri kurumlara bildirilir. 

 

14-Açılan işletme İlçe belediyesine müracaat ederek yaptığı işe bağlı olarak sihhi veya gayrı sıhhi işyeri ruhsatı alır,Çevre Temizlik Vergisi Mükellefiyeti ve İlan ve Reklam Vergisi Mükellefiyeti açtırır. 

 

15-Açılan işletme meslek gurubuna göre esnaf sanatkarlar odasına kayıt olarak veya ticaret odalarından ticaret siciline kayıt ettirilir.

 

16-Açılan işletme bir sanayi şirketi ise Sanayi Odasına kaydedilir. 

 

17- İthalat, İhracat İşleri yapacak ise ilgili birliğe kaydedilir.

 

18- Bağ-kur a müracaatları  zorunlu olan ortakların,  bağkur a  giriş işlemleri yapılır. (ortaklar, başka bir işte sigortalı çalışıyorsa, bağkura kayıt olma zorunluluğu yoktur.

     Adi Şirket kurmak için , ilk yapmanız gereken bir işyeri adresi belirlemek. Sonrasında, ortaklar nüfus cüzdanı ile birlikte geldiğinden , tüm işlemler tarafımızdan yapılmaktadır. 

 

 >İŞİNİZ İÇİN DESTEK ALMAK VE SORULARINIZ İÇİN İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ. 

Kısaca Adi Şirket Kurmanın Avantajları Ve Dezavantajları

Avantajları

 

 • Yasal prosedürler ve bürokrasi daha azdır.

 • Daha az masraflıdır.

 • Açması ve kapatması kolaydır.

 • Açmak için sermaye gerekmez.

 • Düşük muhasebeci giderleri​

Dezavantajları

 

 • Ticari faaliyetlerinde diğer firmalara karşı ve Kredi kuruluşları, bankalar yahut benzeri resmi kurumlara karşı, LTD veya AŞ’lere göre daha az prestijlidir.

 • Sermaye Şirketlerinde vergi oranı sabit %22 iken,  ciro yükseldikçe artan vergi oranı sebebiyle,  yüksek cirolarda  %35 e kadar vergi ödeme riski var.

10.01.2021 güncel