bireysel Şİrketler / işletmeler

   En eski ve uygulamada en çok görülen işletme biçimi,  bireysel olarak tek kişi tarafından kurulan, tek kişi işletmeleridir . İşletmenin tek sahibi vardır. Ve bütün faaliyetler şahsidir.  Bu nedenle işletme sahibi işletme faaliyetleri konusunda her türlü kararı alır, uygular ve denetler. Ortaya çıkabilecek işletme riskleri tümüyle kendisine aittir. Kurulmaları ve sona ermeleri yasal açıdan kolaydır. Sermayelerinin yetersiz olması ve alacaklılara karşı sınırsız sorumluluk üstlenmeleri, büyümelerine engeldir.

        Yeni kuruluş sürecinde limited şirket ve anonim şirkete göre resmi prosedürler daha kolay ,   hızlı ve daha az masraflıdır. Şirket kapanışı söz konusu olduğunda bu farklar sadece maddi yönde olmayıp sürece de yansımaktadır. Şahıs şirketi bir gün içinde kapatılabilirken, diğer şirket türlerinde kapanış aylarca sürmektedir.

   BİREYSEL İŞLETMELERİN VE SERMAYE ŞİRKETLERİNE KARŞI AVANTAJLARI DEZAVANTAJLARI

 

1- Şahıs işletmeleri sermaye şirketlerine göre birçok konudan daha pratik işletme türüdür. Kuruluşu, işlemlerde karar verme süreci, adres değişikliği, kapanış işlemleri sermaye şirketleri göz önüne alındığında, özellikle süre bakımından, bir gün içinde kurulup, birgün içerisinde kapatılabilmektedir. 


2- Kuruluş masrafları bakımından bakıldığında sermaye şirketlerinin kuruluş masraflarının üçte biri kadarı yeterli olmaktadır.


3- Mali Müşavir için ödenecek aylık ücret daha düşüktür.


4- İşletmenin ömrü boyunca yapılacak iş türü değişikliği, adres değişikliği gibi değişiklikler bir tek dilekçe ile halledilebilmektedir. Sermaye şirketlerinde ana sözleşmenin tadil edilmesi ve tescil ilan zorunluluğu bulunmaktadır.


5- Sermaye şirketlerinde zorunlu olan genel kurul, yönetim kurulu kararlarının olmayışı da bir avantaj olmaktadır.


6- 2017 yılında getirilen bir düzenleme ile ilk kez işyeri açan genç girişimciler için 3 yıl vergi muafiyeti avantajı getirilmiştir.  


7- Şahıs işletmelerinin sermaye şirketlerine göre bir avantajı da vergisel avantajıdır. Ülkemizde gelir vergisi kademeli olarak hesaplanan vergi türüdür. Kurumlar vergisi ise sabit orana sahiptir. Bu durum gerçek kişi vergi mükellefleri için avantaj kabul edilebileceği gibi dezavantaj da olabilmektedir. Bu durum yıl içinde elde edilen gelire göre değişecektir. 

2019 GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR

 

18.000 TL'ye kadar                                                            % 15
40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası             % 20

98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL  fazlası              % 27

98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si 22.760 TL, fazlası % 35

Kurumlar vergisinde ise sabit vergi oranı bulunmaktadır.

 

   Bu vergi oranı 2019  yılı için % 22 dir.

Örnek 1 = Yıl içerisinde elde edilmiş kar 80.000 TL olsun. Bu durumda;

Gelir vergisi mükellefi;

 

40.000 TL için : 7.100 TL

80.000 TL – 40.000 TL = 40.000 TL fazlası için ise 10.800 TL %27 

Yani toplamda 7.100 TL + 10.800 TL = 17.900  TL vergi ödeyecektir.

 

Kurumlar vergisi mükellefi olsaydı 

 Şirketlerde Vergi oranı sabit %22 olduğundan,  80.000 TL kar olması durumunda, 80.000 TL %22 = 17.600 TL. verdi ödenecektir. 

 

 Bu Örneğimizde Şirket , vergisel açıdan daha avantajlı olacaktır.

Örnek 2 = Yıl içerisinde elde edilmiş kar 20.000 TL olsun. Bu durumda;

Gelir vergisi mükellefi;

18.000 TL için : 2.700 TL

20.000 TL – 18.000 TL = 2 .000 TL fazlası için ise 2.000 TL %20 =  400 TL

Yani toplamda 2.700TL + 400 TL = 3.100 TL vergi ödeyecektir.

 

Kurumlar vergisi mükellefi olsaydı 

  Bu durumda, vergi oranı sabit olduğundan 20.000 TL kar olması durumunda, şirket, 20.000 TL %22 = 4.400 TL vergi ödeyecektir. 

 

Görüldüğü Üzere Bu örneğimizde ise, şahıs işletmesi daha avantajlı görünmektedir. 

Şahıs şirketi kurmaya karar verdiğinizde, sizin yapmanız gereken tek işlem,  ticari faaliyetinizi sürdüğünüz bir işyeri adresi belirlemek.    Bu adres; ikamet ettiğiniz ev "home-office" ya da kiraladığınız bir ofis - dükkan olabilir. Akabinde nüfus cüzdanınız ile birlikte mali müşavirinize danışarak şahıs şirketinizi 1 günde kurup, aynı gün vergi levhanızı alabilirsiniz.

 

 

 >İŞİNİZ İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALMAK VE SORULARINIZ İÇİN İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ. 

10.01.2021 Güncel