Ecza Deposu İlaç Alım Satım Şirket Açılışı Ve İzinleri -
Ecza Deposu Kuruluşu

 işinize özel ÜCRETSİZ bir maliyet tablosu almak için, bizimle iletişime geçebilirsiniz. hızlı bir şekilde şirketinizi anahtar teslim kuruyoruz.

Etiket; ecza deposu, şirket, açılış, kuruluş, ecza depozu nasıl açılır, 2021 ecza deposu açılış maliyeti, ecza deposu açmak için gerekli izinler, kimler ecza deposu açabilir, ecza deposu açmak için hangi şirket uygun, ecza deposu açılışı için gerekli belgeler, ecza deposu açılış giderleri, 2021 ecza deposu kuruluş maliyeti, Ecza Deposu şirketi nasıl kurulur, ecza deposu limited şirketi, ecza deposu şahıs şirketi, ecza deposu ilaç ticaret şirketi açılışı, ilaç alım satım şirketi, ilaç ticaret şirketi nasıl açılır, ilaç ticareti için gerekli izinler

Ecza Deposu İlaç Alım Satım İşyeri Açılış İşlemleri -

ECZA DEPOSU NASIL KURULUR ?

17.01.2021 Güncel

Ecza deposu şirketi nasıl açılır ? Ecza deposu şirketi kuruluş işlemleri nelerdir,  Ecza deposu şirketi nasıl kurulur, Ecza deposu şirketi açılış maliyetleri nelerdir, Ecza deposu şirketi kuruluş giderleri nelerdir,  Ecza deposu şirketi kurmanın maliyeti nedir ,  Ecza deposu şirketi açarken toplam giderler nedir ? Ecza deposu şirketi için gerekli izinler,Ecza deposu şirketi açmak için gerekli belgeler, Ecza dopusu ilaç alım satım şirketi merkezi şirket kuruluş ücreti nedir , Ecza dopusu ilaç alım satım şirketi nasıl kurulur, Ecza dopusu ilaç alım satım şirketi maliyeti nedir, Ecza dopusu ilaç alım satım şirketi açılışı toplam maliyeti ne kadar ?

     

      Ecza Deposu İlaç Alım Satım faaliyetlerine uygun işyeri açmak için,  işin özellikleri ve büyüklüğüne göre, sermaye şirketlerinden biri tercih edilebilir.  En çok tercih edilen sermaye şirketleri Limited Şirket Ve Anonim şirketlerdir. 

        Yeni kurulan Ecza Deposu İlaç Alım Satım Şirketi 'nin, resmi olarak kayıt edilmesi ve gerekli izinlerin alınma süresi,  ortalama 4 ila 6 iş günü olacaktır.  

 

        Ecza Deposu İlaç Alım Satım Şirketlerinin kuruluş işlemlerinde, vergi levhası alındıktan sonra belediyeden alınacak "işyeri açma ve çalışma ruhsatı " için de , gerekli belgelerin temin edilmesine müteakip , bir kaç gün gün sürecektir. 

 

      Şirket türlerine göre , detaylı kuruluş aşamaları ve kuruluş giderleri ile ilgili ayrıntılar için, aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz;

 

 

2- Sermaye Şirketleri

 

 

 

ECZA DEPOSU AÇMAK VE ÇALIŞTIRMAK İÇİN ALINACAK İZİNLER NELERDİR ?

ECZA DEPOSU KURULUŞ ŞARTLARI ?

 

        Ecza Deposu İlaç Alım Satım Şirketi açılması için, diğer iş kollarından farklı olarak bir takım özel şartların sağlanması gerekmektedir.

 

         İlk önemli husus, Ecza Deposu İlaç Alım Satım Şirketi açabilmek için, kurucu ortaklardan en az birinin veya şirket müdürünün (mesul müdür),  üniversitelerin eczacılık fakültelerinden mezun olması zorunludur. Tek kişi olarak ecza deposu açacaksanız, eczacılık fakültesinden mezun olmalı veya mezun birini mesul müdür olarak işe almalısınız. Birden fazla ortakla kuruluş yapılacak ise, ortaklardan birinin, mesul müdür olarak bu şartı sağlaması yeterli olacaktır.

 

        Resmi kuruluş işlemlerinden önce il sağlık müdürlüğü ile irtibata geçmeli, gerekli belge ve bilgileri hazırlayıp ruhsat almalısınız. 

 

      İl sağlık müdürlüğünden gerekli izin ve ruhsatı aldıktan sonra, sonra,  resmi kuruluş işlemlerinde, vergi dairesi, ticaret odası, sosyal güvenlik kurumu (SGK) kayıtları, otomatik yapılmaktadır.

 

     Resmi Kuruluş işlemlerinin tamamlanmasından ve vergi levhası alındıktan sonra, Ecza deposu nun bağlı bulunduğu belediyeden işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınmalıdır. İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı için gerekli belgeleri, bağlı bulunduğunuz belediyeden öğrenebilirsiniz. 

 

 

ECZA DEPOSU AÇABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR ?

ECZA DEPOSU AÇARKEN ALINACAK EVRAKLAR

 

ECZA DEPOSU MES 'UL MÜDÜRÜNDEN İSTENEN BELGELER

 

1- Ecza Deposunun faaliyetini ve ortaklarını gösteren ticaret sicil gazetesi
2- Eczacının noterlikçe tasdikli diploma sureti veya resimli çıkış belgesinin aslı; (01.11.2002 tarihinden itibaren 1998 yılı öncesi Eczacılık fakültesinden mezun olan eczacıların noter tasdikli önlü arkalı diploma suretleri olacak, Haziran 2003 tarihinden itibaren 1999 yılı öncesi mezunlarının diplomalarının noter tasdikli diploma suretleri olacak, çıkış belge asılları kabul edilmeyecek)
3- Ecza Deposunda “eczacılık yapmasında fiziksel ve ruhsal açıdan engel yoktur” ibareli yeni tarihli sağlık raporu
4- Ecza Deposunda “eczacılık yapmasında fiziksel ve ruhsal açıdan engel yoktur” ibareli yeni tarihli göz raporu
5- Eczacının 5 adet vesikalık fotoğrafı

6- Eczacının sabıkası olmadığına dair resmi mühürle tasdikli ve yeni tarihli savcılık belgesi
7- Biyografi (Özgeçmiş)

8- T.E.B.'ce onaylanmış “Meslekten Men ” cezasının olup olmadığına dair eczacı odasından alınacak belge
9- Ecza Deposu yetkilisinin Müracaat dilekçesi (Eczacı Odasına ve İl Sağlık Müdürlüğüne hitaben)
10- Sorumlu eczacının müracaat dilekçesi

11- Sorumlu eczacı evli ise evlilik cüzdanının noter tasdikli örneği
12- Sorumlu eczacı daha önce başka bir iş yapıyorsa ayrıldığına dair yazı
13- Nüfus kağıdı örneği

14- İkametgah senedi

15- Bölge eczacı odasına Oda kayıt ve uygunluk belgesi

16- Kayıtlı olduğu eczacı odasından nakil yazısı

 

    DEPO'DAN İSTENEN BELGELER


1- Ön ve arka sayfaları doldurulmuş matbu form. (Mesul müdür eczacı tarafından el yazısı ile doldurulacak)

2- Mahallin en büyük Mülki Amirine hitaben yazılmış depo açım istemi deponun adını adresini belirtir dilekçe (şirket adına açılacak ise şirket adına yetkili imza ve kaşeli)
3- Mahallin en büyük Mülki Amirine hitaben yazılmış depo açım istemi deponun adını adresini belirtir dilekçe (şahıs tarafından açılacak ise açan şahıs tarafından verilir ve aşağıda belirtilen tüm evraklarla birlikte ecza deposu sahibinin 5 adet vesikalık fotoğrafı ilave olarak istenir.
4- Mes'ul müdür olacak eczacının mesul müdürlüğü kabul ettiğine dair dilekçe (Deponun adını adresini belirterek yazacak)
5- Mesul Müdürün atandığını bildirir şirket karar defterinin noter tasdikli örneği
6- Ecza deposu A.Ş. veya Ltd.Şti ise mesul müdürün depoya ortak olduğunu ve hisse bildirir şirket karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli örneği ve hisse devrinin yapıldığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandığı gazete aslı (şirket ana sözleşmesinin noterden onaylı sureti mesul müdür ortaklardan biri olmalı şirket adı,adresi, amaç ve gayesi belirtilmeli)
7- Ecza deposu adına yatırılmış ruhsat harç makbuzu aslı;

8- Ecza deposunun adı,kurulacağı yerin açık adresini belirtir onaylı imar planı depo olacak yerin 984 sayılı yasa ve yönetmelik hükümlerine uygun olduğunun (984 sayılı yasa ve yönetmeliklere uygundur)
9- Ecza deposunun adresini adını ve konumunu techizatını ve ebatlarını açık olarak gösterir ölçekli vaziyet ve yerleşim krokisi (Karantina, kabul mallar, red mallar, depolama,sevk, idari büro psikotrop ve uyuşturucu ilaçlar bölümü belirtilecek) Sağlık Müdürlüğü ve Eczacı odası temsilcisi tarafından 984 sayılı yasa ve yönetmeliğe uygundur onayı olacak
10- Ecza deposu olacak yerin tamamının yangın güvenliği açısından uygun olduğuna dair ilgili makamdan alınmış belge (Belediye itfaiye müdürlüğünden)
11- Yönetmeliğin 26. maddesi uyarınca çıkarılan kılavuzun okunup tebellüğ edildiğini belirten ve yönetmelik hükümlerine uyulacağı taahhüdünde bulunulan belge (yetkili imzalı, şirket kaşeli ve mesul müdür imzalı)
12- Yönetmelik Madde 6 da belirtilen inceleme ve uygunluk raporu (İl Sağlık Müdürlüğü yetkilisi ve Eczacı Odası İmzalı)
13- Şirket yetkilisinin noter onaylı imza beyannamesi

14- Depo yerinin Belediye imar işleri Müdürlüğünden iskan raporu

Bütün bu evraklar 3 nüsha olarak 3 adet telli dosya içinde Eczacı odasına verilecek

 

 

 

ECZA DEPOSU AÇILIŞ MALİYETİ NEDİR ?

ECZA DEPOSU KURULUŞ GİDERLERİ NELERDİR ? 

 

      Ecza Deposu açarkan, işinize özel sermaye , işyenizin büyüklüğü, bulunduğu adres, işçi sayısı, stokların tedarik şekli gibi kriterlere göre değişiklik gösterecektir.

 

      Ecza Deposu Şirketi nin, resmi kuruluş sürecinde karşılaşılan giderleri, üç aşağı beş yukarı hesaplamak için, öncelikle şirketinizin yasal türüne karar vermelisiniz.  Ecza deposu kurmak için en çok tercih edilen şirket türleri,  limited şirket ve anonim şirkettir.

 

 

ECZA DEPOSU LİMİTED ŞİRKET KURMA MALİYETİ  / ECZA DEPOSU LTD. AÇILIŞ MASRAFLARI

 

       Ecza Deposu açılışlarında Limited şirketler Türkiye 'de en çok tercih edilen şirket türüdür. Çokca tercih edilmesinin başlıca nedeni, ticari ilişkiler ve finans kurumları karşısında sağladığı itibar ve prestijli olmasıdır.  Diğer yandan , şirket karı yüseldikçe vergi oranının sabit kalması, yüsek karlı şirketler için avantaj sağlamaktadır. 

 

     2021 Yılında, ortalama bir Ecza Deposu Limited Şireti kurma maliyeti 2.200 - 2.300 TL 'den başlamaktadır. Bu maliyete tüm kuruluş giderleri dahil olmakla birlikte, işinizin özellikleri, ortak sayısı, sermaye tutarı , faaliyet alanı sayısı gibi kriterlere göre bir miktar yükselebilir. 

 

     Limited şirket kuruluşu hakında detaylı billgi için bakınız;

 

LİMİTED ŞİRKET KURULUŞU               2021 LİMİTED ŞİRKET KURULUŞ MALİYETİ

 

 

 

ECZA DEPOSU ANONİM ŞİRKET KURMA MALİYETİ  / ECZA DEPOSU AŞ. AÇILIŞ MASRAFLARI

 

       Ecza Deposu Şirketi kuruluşunda Anonim şirketler de Türkiye 'de çokca tercih edilen şirket türlerinden biridir.  Kabaca büyük ölçekli Ecza Depoları için uygundur. Limited şirket gibi , ticari ilişkiler ve finans kurumları karşısında  itibarlı ve prestijli olan Anonim şirketlerin, Limited şirketlerden farkı ; Limited şirketlerde en fazla 50 olan alınabilirken,  Anonim şirketlerde , ortak sayısı için herhangi bir limit bulunmaktadır. Diğer yandan , şirket karı yüseldikçe vergi oranının sabit kalması, yüsek karlı şirketler için avantaj sağlamaktadır. 

 

     2021 Yılında, ortalama bir Ecza Deposu Anonim şirketi kurma maliyeti 2.600 - 2.700 TL 'den başlamaktadır. Bu maliyete tüm kuruluş giderleri dahil olmakla birlikte, işinizin özellikleri, ortak sayısı, sermaye tutarı , faaliyet alanı sayısı gibi kriterlere göre bir miktar yükselebilir. 

 

Anonim şirket kuruluşu hakında detaylı billgi için bakınız;

 

ANONİM ŞİRKET KURULUŞU               2021 ANONİM ŞİRKET KURULUŞ MALİYETİ

 

 

ECZA DEPOSU AÇTIKTAN SONRAKİ AYLIK MASRAFLAR , 

ECZA DEPOSU NUN AYLIK GİDERLERİ NELERDİR ?

 

        Ecza Deposu Şirketi nin kurulması ve gerekli izinlerin alınmasından sonra, ticari faaliyetlere başlayabilir.

 

        Ecza Deposu Şirketi  ticari faaliyetleri devam ettiği sürece, standart olarak aylık giderleri aşağıdaki gibidir. Bu giderler,  Ecza Deposu Şirketi nin büyüklüğü , işletmenin kar-zarar durumu, işyeri kirası, işçi sayısı işletmenin büyüklüğü ve benzeri özelliklerine göre farklılık göstermektedir;

 

   1 - Her ay Katma Değer Vergisi - KDV ;  Satışlarınızdan tahsil edilen kdv 'den , giderleriniz ve mal alımlarınız için ödediğiniz kdv nin düşülmesinden sonra ki kalan Tutar.

 

   2- Her ay çalışanınız var ise sigorta primi ve işçinin gelir vergisi ; Sigorta primi ve işçi gelir vergisi , işçi ücretlerine göre hesaplanmaktadır. Üç aşağı beş yukarı olarak, işçiye ödenen net ücretin %47 ila %49 'u gibi dikkate alabilirsiniz. Örneğin 2.324 TL net asgari ücretle çalışan bir işçi için, ödenecek aylık sigorta primi ve işçinin gelir vergisi 1.133 TL (%48,75) 'dir. 

 

        Not; Sigorta primlerininizi her ay düzenli öderseniz, SGK 5 puanlık indirim vermektedir. Asgari ücret için yaklaşık 100 TL olan indirim, hesaplamaya dahil edilmemiştir. 

 

   3- Her ay BAĞKUR sigorta priminiz ; Şirket kuruluşunda , BAĞKUR sigortalılığı otomatik başlamaktadır. Ancak Şirket sahibinin / temsilcinin başka bir işte devam eden sigortası var ise, Bağkura kayıt olmak ve prim ödemek zorunda değildir.  Aylık bağkur primi, 2020 yılı için , ödemelerinizi her ay düzenli yaparsanız , indirimli olarak 868,18 TL 'dir.  Ancak ödeme yapılmaz ise 5 puanlık indirim iptal olmaktadır. 

 

   4- Üç ay da bir Stopaj Vergisi ; Stopaj kabaca , işyeri kirası, alınan serbest meslek makbuzları ve işçilerden kesilen gelir vergilerinin , sorumlu sıfatıyla vergi dairesine ödenmesini ifade eder.  Örneğin , gerçek kişi 'den bir işyeri kiralarsanız, mülk sahibinin elde ettiği kira gelirinin , gelir vergisini keserek, devlete ödemeniz gerekmektedir. Kestiğiniz bu gelir vergisi , Stopaj kesintisidir. 

 

       Not; Temmuz 2020 'den itibaren, sigortalı işçisi olan işyerlerinin stopaj vergisi , aylık sigorta primiyle birleştirilerek , her ay ödenecektir. İşçisi olmayan işletmeler, üç ayda bir ödemeye devam edecektir. 

 

    5 - Üç ay da bir Geçici Vergi ; Geçici vergi, kabaca , şirket karı üzerinden ödenecek yıllık gelir vergisi 'nin (şirketler için kurumlar vergisi ) , üç aylık dönemler halinde önceden beyan edildiği ve ödendiği vergiyi ifade etmektedir.  Yani, üç aylık şirket karınız üzerinden ödenen gelir vergisi / kurumlar vergisidir.  Ödenen gecici vergiler, daha sonra yıllık gelir vergisi / kurumlar vergisinden düşülmektedir. 

 

    6 - Yıl da bir Yıllık Gelir Vergisi ya da Kurumlar Vergisi ; Şirketin yıllık net karı üzerinden hesaplanır ve ödenir. Daha önceden ödenmiş geçici vergileriniz var ise, bu vergiden düşülür. 

 

    7 - Yıl da bir yasal defter tasdikleriniz ; Şahıs işletmeleri defter beyan sistemine geçtiğinden, defter tasdik etmezler. Ayrıca, e-defter uygulamasına geçen şirketlerde defter tasdiki yaptırmazlar. 

 

     8- Yıl da bir meslek odası üye aidatlarınız ; Bağlı olunan meslek odanızın üye aidatı. Şİrketler için , ticaret odası üye aidatı. 

 

    9 - Aylık Muhasebe Servis Ücretleri ; Alacağınız muhasebe hizmetleri için ödenecek aylık ücrettir. Muhasebe hizmetlerinde önemli olan doğru yerden, kaliteli hizmet almaktadır. 

 

 

 

ECZA DEPOSU AÇMAK İÇİN KOSGEB VE DEVLET DESTEKLERİ  ;

 

        KOSGEB , bazı girişimlere ve şirkete çeşitli hibe ve kredi destekleri sağlamaktadır. Destek çeşitleri ve oranları zaman zaman değişkenlik göstermektedir. Bu sebeple, KOSGEB desteklerinden faydalanmak isterseniz, öncelikle bulunduğunuz bölgedeki KOSGEB ofisi ile irtibat kurabilir, iş kolunuza sağlanan GÜNCEL desteklerin olup olmadığı hakkında bilgi alabilirsiniz. 

 

         Bu desteklerden faydalanmak için bulunduğunuz bölgedeki KOSGEB 'in girişimcilik eğitim programlarına katılmanız ve başarı ile tamamlamanız gerekmektedir. Gerekli şartları sağladıktan sonra, şirket açılış masraflarının ödenmesi, hibe ve faizsiz kredi desteklerinden faydalanabilirsiniz. Bu teşvik ve destekler ile ilgili, KOSGEB 'in girişimcilik eğitimlerinde ayrıntılı bilgi verilmektedir.