Limited Şirket Açılış İşlemleri

      2018 Yılında uygulamaya geçilen düzenleme ile , limited şirket kuruluş süreçlerinde bir takım değişiklikler yapıldı.  Bu değişiklikler kapsamında, limited şirket kuruluş aşamalarını ayrıntılı bir şekilde ele almaya çalışacağız. 

 

      Limited şirketler, yıllık net kar'ı 40.000TL ve daha yüksek olan  işletmeler için,  sabit vergi oranı sebebiyle, şahıs şirketinden daha avantajlı olacaktır.   Limited Şirketler, yasalar açısından yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilirler.

08.01.2020 Güncel

gallery/toplantı odası320

2020 LİMİTED ŞİRKET KURULUŞ AŞAMALARI 

1. ADIM - SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR    

             

             Limited şirket kurarken , girişimcilerin ilk karar vermeleri gereken konu , şirket kuruluşu ve sonrasında birlikte çalışacakları , işinin uzmanı bir Mali Müşavir 'dir. Dinamik bir Mali Müşavir, şirket kuruluş sürecinde, fuzuli zaman ve maliyet kayıplarınızı önleyecek, gerekli izin ve prosedürler ile ilgili size bir yol haritası oluşturacaktır. 

             Şirketi kurduktan sonra, ticari faaliyetleriniz devam ettiği sürece , muhasebe ve vergisel işlerinizi yerine getirecek, vergi, sgk , kosgeb destekleri konusunda sizi bilgilendirecektir. Karşılaşabileceğiniz mali risklere karşı işinizi koruyacaktır. 

2020- Adım Adım Limited şirket Kuruluşu 

    ADIM ADIM LİMİTED ŞİRKET KURULUŞ AŞAMALARI 

2 . ADIM - GEREKLİ BELGE VE BİLGİLER

 

İkinci adım olarak aşağıdaki bilgi ve belgeleri temin etmeniz gerekmektedir . ; 

 1. Ortakların İkametgah Belgesi (2 şer nüsha. e-devletten)

 2. Ortakların Kimlik Fotokopisi

 3. 3'er Adet Vesikalık Resim

 4. Şirket Merkez Adresi

 5. İşyeri Kira Sözleşmesi

 6. Kurulacak Şirketin Ünvanı

 7. Şirket Sermaye Tutarı   (En az 10.000 TL) 

 8. Sermaye Payları/Oranları

 9. Şirket temsilcisi /Müdürü 

3. ADIM - ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNİN HAZIRLANMASI

     

        Limited şirket kurarken , Şirket ana sözleşmesini , Mali Müşavir'ler hazırlamaktadır.  Ana sözleşmede yer alması gerekli bilgiler; 

 1. Şirket sözleşmesinde bulunması zorunlu kayıtlar:

 2.  Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunduğu yer.

 3. Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde, şirketin işletme konusu.

 4. Esas sermayenin itibarî tutarı, esas sermaye paylarının sayısı, itibarî değerleri, varsa imtiyazlar, esas sermaye paylarının grupları. Müdürlerin adları, soyadları, unvanları, vatandaşlıkları

 5. Şirket tarafından yapılacak ilanların şekli.​​

  

4. ADIM -  Potansiyel Vergi Kimlik Numarası Ve Banka Süreci

 

       Mersis sistemine girilen şirket ana sözleşmesi ile , potansiyel vergi numarası, mersis sitemininden alınmaktadır.  Bu numara , şirket kurulduktan sonra , şirketin geçerli vergi kimlik numarası olacaktır.  

   

     2018 yılında getirilen yeni düzenleme ile, şirket kurarken bankadan hesap açma ve sermayenin en az %25'inin bloke edilmesi zorunluluğu KALDIRILMIŞTIR. Yani , limited şirketin kuruluş aşamasında, banka hesabı açmanıza ve sermaye ödemenize gerek yoktur. Şirket sermayesini , şirket kurulduktan sonra , iki yıl içinde şirket hesabına yatırabilirsiniz. 

5. ADIM - Belgelerin Tamamlanması ve Ticaret Siciline İletilmesi


     Ana sözleşmesinin mersis sistemine girilip onaylanmasından sonra, aşağıdaki belgeler ile , şirket kuruluşu için, bağlı olunan ticaret odasına  gidilir.  Bazı ticaret odaları ,bu işlemleri randevu ile yapmaktadır. 

 1. Mersis - Ekran çıktısı. 

 2. Şirket Kuruluş Vekaleti  ( Kurucu Ortaklar , ticaret sicile gelir ise, vekalete gerek olmayacaktır . )

 3. Oda kayıt beyannamesi (Ortakların fotoğrafları yapıştırılmalı)

 4. Şirket Kuruluşu Başvuru Formu 3 adet

 5. Kurucu ortaklar bilgi formu

 6. Rekabet Kurumu payı banka dekontu (Ticaret odası veznesine yatırılacak) 

      Gibi belgeler tamamlandıktan sonra bağlı bulunulan Ticaret Siciline iletilir, bu süreçte ilgili harçlar başvuru esnasında yatırılmalıdır. Başvuru onaylandıktan sonra tescil yazısı, sicil tasdiknamesi ve faaliyet belgesi alınmalıdır.

         Ayrıca, eski sistemde şirket kurduktan sonra noterden tasdik ettirilen yasal defterleri , yeni düzenleme ile, kuruluş esnasında, Ticaret odaları tasdik edip, şirket yetkilisine vermektedir.

6. ADIM - Limited Şirket İmza Sirkülerinin Hazırlanması Ve Muhasebebeci Vekaleti

       Şirket ana sözleşmesinin Ticaret Sicilinde tescilinden sonra şirket , resmi olarak kurulmuş sayılır.

      Şirketi temsil edecek olan şirket müdürü böylece noterde şirket unvanı altına atacağı imza örnekleriyle imza sirkülerini hazırlatabilir. İmza sirküleri şirket adına yapılacak tüm işlemlerde gerekecektir. 

       Bu aşamada, vergi dairesi ve sgk işlemleri için, şirket müdürü , şirket ünvanı altında, işleri yapacak mali müşavire, muhasebeci vekaleti verebilir.  Bu vekaletname ile, muhasebeci diğer tüm işlemleri yapabilecektir. 

7. ADIM VERGİ DAİRESİ İŞE BAŞLAMA BİLDİRİMİN VERİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ 

   

       Şirketin tescilinden sonra aşağıdaki belgelerle birlikte faaliyet alanında bulunulan vergi dairesine başvuruda bulunulur . Bu işlemleri Mali Müşavirler yapmaktadır. 

 • Şirket açılış bildirimi 

 • Şirket İmza sirküleri

 • Kira Kontratı (veya Tapu Fotokopisi)

 • Şirket tescil yazısı ve sicil tasdiknamesi aslı

 • Şirket ortaklarının ikametgahları

 • Kimlik Asılları veya Onaylı Suretleri

 • Şirket ortaklarının noter tasdikli kimlik örnekleri 

    Yoklama ve Tescil; Bu işlemlerden sonra Vergi dairesi görevlileri işyerinize gelip gerçekten işyeri açıp açmadığınızı kontrol ederler ve size yoklama fişi tutarlar. Yoklama memurlarının işyerinize gelme süresi başvurunuzdan itibaren 2 yada 3 gündür. Yoklama memurunun size bırakacağı Yoklama fişi ile birlikte ertesi gün vergi dairesinin Sicil Servisinde kayıt işlemi tamamlanıp mükellefiyetiniz tescil edilir. Ve daha sonra vergi levhanızı internet üzerinden indirebilirsiniz.

    Bağkur İşlemleri; Bu işlemleri yaptıktan sonra  4/b sigortalılığı için ( Eski bağ-kura) SGK’na kayıt olmak. (SSK’lı değilseniz gerekmez)  4/b’li (Eski Bağ-kurlu ) olmanız halinde her ay 550 - 620 TL’de SGK’na bağkur primi ödersiniz.

     Yazar Kasa İşlemleri; (Eğer perakende iş ile iştigal edecekseniz gerekmektedir.)
     Şirketi kurduktan sonra, bir bankadan alacağınız yeni nesil yazarkasa ile hem fiş kesebilir, hem de kredi kartı ile tahsilat yapabilirsiniz.  Başvuru esnasında, banka'ya şirketin belgelerini iletmeniz yeterli olacaktır. 

8. ADIM- SANAYİ ODASI İŞLEMLERİ

        (Söz konusu şirket sanayici ise Sanayi Odasına kaydolmak durumundadır.)

       1- Ticaret Odası Başvuru Formu                                                    

       2- Ticaret Sicil Gazetesi

       3- Müdür İmza Sirküleri

       4- Noter tastikli ana sözleşme

       5- Şirket ortaklarının nüfus cüzdanı suretleri

       6- Şirket ortaklarının ikametgah ilmühaberleri

 

8. ADIM - BELEDİYE İŞLEMLERİ:

       1- İşyeri Açma ve İzin Ruhsatı çıkartınız. 

       2- Çevre Temizlik Vergisini Yatırınız.

       3- Kira kontratınızı götürmeyi unutmayınız (işyeri sahibi sizseniz Tapu fotokopisi). Büronuzun ya da işyerinizin m2 sini öğreniniz.

       4- Ticaret Odası kayıt suretini götürünüz.

       5- Vergi Levhanızı götürünüz.

       6-Ticaret Sicili Gazetenizi götürünüz 

LİMİTED ŞİRKET KURULDUKTAN SONRA TİCARİ FAALİYETLERİN BAŞLANGICI

         

         Bu süreçlerden sonra, ticari faaliyetlerinize başlayabilirsiniz.  Ticari faaliyetlerinizde kullanacağınız, fatura, irsaliye, tahsilat makbuzu , tediye makbuzu gibi resmi belgeleri , matbaadan bastırabilirsiniz. Faturaların düzenlenmesi, dikkat edilmesi gerekli hususlar ile ilgili , muhasebeciniz detaylı bilgi paylaşacaktır.  Bankalardan , şirket hesabı açabilirsiniz. Personel çalıştırabilirsiniz. Personel alımınızda, muhasebeciniz sigorta ile ilgili giriş ve bildirimleri yapacaktır. 

         

      Ayrıca , Elektronik Tebligat Yönetmeliğin'e göre   “Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma“ başlıklı 7’nci maddesi uyarınca anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur." Bu hüküm gereği, tebligat göndermeye yetkili mercilerin ve sermaye şirketlerinin (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin) KEP hesap sahibi olması zorunludur.  Bu sebeple, şirketi temsile yetkili müdürlerin,  şirket ünvanı altında,  Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) almaları, yerinde olacaktır. 

gallery/key-1020134_960_720

Etiket; 2020, limited şirket, limited şirket kurmak, 2020 limited şirket açılışı, limited şirket nasıl kurulu gerekenler, tek ortaklı limited şirket kurmak, 2020 limited şirket açmak için , limited şirket nasıl açılır, limited şirket açılış işlemleri, 2020 limited şirket kurmak içingerekenler, limited şirket kuruluş süreci, 2019 limited şirket kurmak, 2020 ltd nasıl kurulur

      Şirket kuruluş işlemlerinizin,  en uygun maliyetlerle ve en hızlı şekilde sonuçlanması için bizimle iletişime geçebilirsiniz.  Limited şirket kuruluşunu , ortalama 3 - 4 gün içinde, anahtar teslim tamamlıyoruz.