Limited Şirket Açılış İşlemleri

    Limited şirket nasıl kurulur , limited şirket kuruluş işlemleri nelerdir , tek kişi limited şirket kurabilir miyim, limited şirket kurmak için gerekli belgeler nelerdir, limited şirket kaç günde kurulur, adım adım limited şirket kuruluş işlemleri ?   

 

   Limited şirket kurmak isteyen girişimciler bunlar ve benzeri soruların cevaplarını merak etmektedir. Uygulamaya geçilen yeni yasal düzenleme ile , limited şirket kuruluş süreçlerinde bir takım değişiklikler yapıldı.  Bu değişiklikler kapsamında, limited şirket kuruluş aşamalarını ayrıntılı bir şekilde ele almaya çalışacağız. 

 

   Limited şirketler, yıllık net kar'ı 40.000TL ve daha yüksek olan  işletmeler için,  sabit vergi oranı sebebiyle, şahıs şirketinden daha avantajlı olacaktır.   Limited Şirketler, yasalar açısından yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilirler.

17.01.2021 Güncel

gallery/toplantı odası320

2021 LİMİTED ŞİRKET KURULUŞ AŞAMALARI 

1. ADIM - SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR    

             

   Limited şirket kurarken , girişimcilerin ilk karar vermeleri gereken konu , muhasebe ve danışmanlık hizmetleri alacakları doğru adresi belirlemektir. Dinamik bir muhasebe şirketi, firmanızın kuruluş sürecinde, fuzuli zaman ve maliyet kayıplarınızı önleyecek, gerekli izin ve prosedürler ile ilgili size bir yol haritası oluşturacaktır.

 

   Şirketi kurduktan sonra, ticari faaliyetleriniz devam ettiği sürece , muhasebe ve vergisel işlerinizi yerine getirecek, vergi, sgk , kosgeb destekleri konusunda sizi bilgilendirecektir. Karşılaşabileceğiniz mali risklere karşı işinizi koruyacaktır. 

2021 - Adım Adım Limited şirket Kuruluşu 

    ADIM ADIM LİMİTED ŞİRKET KURULUŞ AŞAMALARI 

2 . ADIM - GEREKLİ BELGE VE BİLGİLER

 

İkinci adım olarak aşağıdaki bilgi ve belgeleri temin etmeniz gerekmektedir ; 

 • Ortakların İkametgah Belgesi (2 şer nüsha. e-devletten)

 • Ortakların Kimlik Fotokopisi

 • 3'er Adet Vesikalık Resim

 • Şirket Merkez Adresi

 • İşyeri Kira Sözleşmesi

 • Kurulacak Şirketin Ünvanı

 • Şirket Sermaye Tutarı   (En az 10.000 TL) 

 • Sermaye Payları/Oranları

 • Şirket temsilcisi /Müdürü 

3. ADIM - ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNİN HAZIRLANMASI

     

        Limited şirket kurarken , Şirket ana sözleşmesini , Mali Müşavir'ler hazırlamaktadır.  Ana sözleşmede yer alması gerekli bilgiler; 

 • Şirket sözleşmesinde bulunması zorunlu kayıtlar:

 •  Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunduğu yer.

 • Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde, şirketin işletme konusu.

 • Esas sermayenin itibarî tutarı, esas sermaye paylarının sayısı, itibarî değerleri, varsa imtiyazlar, esas sermaye paylarının grupları. Müdürlerin adları, soyadları, unvanları, vatandaşlıkları

 • Şirket tarafından yapılacak ilanların şekli.​​

4. ADIM -  Potansiyel Vergi Kimlik Numarası Ve Banka Süreci

 

       Mersis sistemine girilen şirket ana sözleşmesi ile , potansiyel vergi numarası, mersis sitemininden alınmaktadır.  Bu numara , şirket kurulduktan sonra, şirketin geçerli vergi kimlik numarası olacaktır.  

   

  Yeni düzenleme ile, şirket kurarken bankadan hesap açma ve sermayenin en az %25'inin bloke edilmesi zorunluluğu KALDIRILMIŞTIR. Yani , limited şirketin kuruluş aşamasında, banka hesabı açmanıza ve sermaye ödemenize gerek yoktur. Şirket sermayesini , şirket kurulduktan sonra , iki yıl içinde şirket hesabına yatırabilirsiniz. 

5. ADIM - Belgelerin Tamamlanması ve Ticaret Siciline İletilmesi


  Ana sözleşmesinin mersis sistemine girilip onaylanmasından sonra, aşağıdaki belgeler ile , şirket kuruluşu için, bağlı olunan ticaret odasına  gidilir.  Bazı ticaret odaları ,bu işlemleri randevu ile yapmaktadır. 

 

 • Mersis - Ekran çıktısı. 

 • Şirket Kuruluş Vekaleti  ( Kurucu Ortaklar , ticaret sicile gelir ise, vekalete gerek olmayacaktır . )

 • Oda kayıt beyannamesi (Ortakların fotoğrafları yapıştırılmalı)

 • Şirket Kuruluşu Başvuru Formu 3 adet

 • Kurucu ortaklar bilgi formu

 • Rekabet Kurumu payı banka dekontu (Ticaret odası veznesine yatırılacak) 

  Gibi belgeler tamamlandıktan sonra bağlı bulunulan Ticaret Siciline iletilir, bu süreçte ilgili harçlar başvuru esnasında yatırılmalıdır. Başvuru onaylandıktan sonra tescil yazısı, sicil tasdiknamesi ve faaliyet belgesi alınmalıdır.

   Ayrıca, eski sistemde şirket kurduktan sonra noterden tasdik ettirilen yasal defterleri , yeni düzenleme ile, kuruluş esnasında, Ticaret odaları tasdik edip, şirket yetkilisine vermektedir.

6. ADIM - Limited Şirket İmza Sirkülerinin Hazırlanması Ve Muhasebebeci Vekaleti

 

  Şirket ana sözleşmesinin Ticaret Sicilinde tescilinden sonra şirket, resmi olarak kurulmuş sayılır.

 

    Şirketi temsil edecek olan şirket müdürü böylece noterde şirket unvanı altına atacağı imza örnekleriyle imza sirkülerini hazırlatabilir. İmza sirküleri şirket adına yapılacak tüm işlemlerde gerekecektir. 

7. ADIM VERGİ DAİRESİ İŞE BAŞLAMA BİLDİRİMİN VERİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ 

   

       Şirketin tescilinden sonra aşağıdaki belgelerle birlikte faaliyet alanında bulunulan vergi dairesine başvuruda bulunulur . Bu işlemleri Mali Müşavirler yapmaktadır.

 

 • Şirket açılış bildirimi 

 • Şirket İmza sirküleri

 • Kira Kontratı (veya Tapu Fotokopisi)

 • Şirket tescil yazısı ve sicil tasdiknamesi aslı

 • Şirket ortaklarının ikametgahları

 • Kimlik Asılları veya Onaylı Suretleri

 • Şirket ortaklarının noter tasdikli kimlik örnekleri 

 

    Yoklama ve Tescil; Bu işlemlerden sonra Vergi dairesi görevlileri işyerinize gelip gerçekten işyeri açıp açmadığınızı kontrol ederler ve size yoklama fişi tutarlar. 

 

    Bağkur İşlemleri; Şirket kuruluş tarihinde, 4/b sigortalılığı ( Eski bağ-kur) otomatik başlamaktadır. Ayrıca kayıt olmak gerekmez.

 

     Yazar Kasa İşlemleri;  Eğer perakende iş ile iştigal edecekseniz gerekmektedir. 


     Şirketi kurduktan sonra, bir bankadan alacağınız yeni nesil yazarkasa ile hem fiş kesebilir, hem de kredi kartı ile tahsilat yapabilirsiniz.  Başvuru esnasında, banka'ya şirketin belgelerini iletmeniz yeterli olacaktır. 

8. ADIM- SANAYİ ODASI İŞLEMLERİ

 

Şirket sanayici ise Sanayi Odasına kaydolmalıdır.

 

 • Ticaret Odası Başvuru Formu                                                    

 • Ticaret Sicil Gazetesi

 • Müdür İmza Sirküleri

 • Noter tastikli ana sözleşme

 • Şirket ortaklarının nüfus cüzdanı suretleri

 • Şirket ortaklarının ikametgah ilmühaberleri

 

9. ADIM - BELEDİYE İŞLEMLERİ:

       1- İşyeri Açma ve İzin Ruhsatı çıkartınız. 

       2- Çevre Temizlik Vergisini Yatırınız.

       3- Kira kontratı

       4- Ticaret Odası kayıt suretini götürünüz.

       5- Vergi Levhanızı götürünüz.

       6-Ticaret Sicili Gazetenizi götürünüz 

TİCARİ FAALİYETLERİN BAŞLANGICI

         

  Bu süreçlerden sonra, ticari faaliyetlerinize başlayabilirsiniz.  Ticari faaliyetlerinizde kullanacağınız, fatura, irsaliye, tahsilat makbuzu , tediye makbuzu gibi resmi belgeleri , matbaadan bastırabilirsiniz. Faturaların düzenlenmesi, dikkat edilmesi gerekli hususlar ile ilgili , muhasebeciniz detaylı bilgi paylaşacaktır.  Bankalardan , şirket hesabı açabilirsiniz. Personel çalıştırabilirsiniz. Personel alımınızda, muhasebeciniz sigorta ile ilgili giriş ve bildirimleri yapacaktır. 

         

  Ayrıca , Elektronik Tebligat Yönetmeliğin'e göre   “Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma“ başlıklı 7’nci maddesi uyarınca anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur." Bu hüküm gereği, tebligat göndermeye yetkili mercilerin ve sermaye şirketlerinin (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin) KEP hesap sahibi olması zorunludur.  Bu sebeple, şirketi temsile yetkili müdürlerin,  şirket ünvanı altında,  Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) almaları, yerinde olacaktır. 

gallery/key-1020134_960_720

Etiket; 2021 limited şirket, limited şirket kurmak, 2021 limited şirket açılışı, limited şirket nasıl kurulur gerekenler, tek ortaklı limited şirket kurmak, 2021 limited şirket açmak için , limited şirket nasıl açılır, limited şirket açılış işlemleri, 2021 limited şirket kurmak için gerekenler, limited şirket kuruluş süreci, 202 limited şirket kurmak, 2021 ltd nasıl kurulur

      Şirket kuruluş işlemlerinizin,  en uygun maliyetlerle ve en hızlı şekilde sonuçlanması için bizimle iletişime geçebilirsiniz.  Limited şirket kuruluşunu, ortalama 3 - 4 gün içinde, anahtar teslim tamamlıyoruz.