MUAYENEHANE AÇILIŞ İŞLEMLERİ VE GEREKLİ İZİNLER 

işinize özel ÜCRETSİZ bir maliyet tablosu almak için, bizimle iletişime geçebilirsiniz. hızlı bir şekilde şirketinizi anahtar teslim kuruyoruz.

Etiket; muayenehane açılışı, muayenehane kuruluşu, özel muayenehane nasıl açılır, muayenehane açılış işlemleri, 2021, 2021 muayenehane kuruluş masrafları, kuruluş, şirket kuruluşu,şirket açılışı, muayenehane şirket kuruluşu , Muayenehane şirket açılışı, Muayenehane şirket kuruluş maliyeti, Muayenehane şahıs şirketi, 2021  Muayenehane limited şirket, Muayenehane anonim şirket,2021 Muayenehane açılış prosedürleri

MUAYENEHANE ŞİRKETİ AÇILIŞ İŞLEMLERİ - 

MUAYENEHANE NASIL AÇILIR

17.01.2021 Güncel

    Muayenehane nasıl açılır ? Muayenehane kuruluş işlemleri nelerdir,Muayenehane nasıl kurulur, Muayenehane açılış maliyetleri nelerdir, Muayenehane kuruluş giderleri nelerdir, Muayenehane kurmanın maliyeti nedir , Muayenehane açarken toplam giderler nedir ? Muayenehane  için gerekli izinler, Muayenehane açmak için gerekli belgeler, Muayenehane şirket kuruluş ücreti nedir , Muayenehane nasıl kurulur, Muayenehane maliyeti nedir, Muayenehane açılışı toplam maliyeti ne kadar ? 

     

      Muayenehane ile sağlık alanında faaliyetler için, şahıs şirketi kurulabileceği gibi, işin özellikleri ve büyüklüğüne göre, sermaye şirketleride tercih edilebilir.  Şirketin bireysel veya sermaye şirketi olmasının, kanunlar açısından önemi yoktur.  Fakat, sermaye şirketleri , her zaman daha prestijli ve sağlayadığı ticari itibar daha fazladır.

1-  MUAYENEHANE AÇABİLECEKLER KİMLER DİR ?  

 

A-Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanelerinde çalışan hekimler:

 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 28. maddesinde; “Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.” denmektedir.

 

İşbu maddeye göre Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanelerinde çalışan hekimler muayenehane açamazlar.

 

B-Üniversite öğretim üyeleri:

 

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 36. Maddesinde; “Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan öğretim elemanları, kanunlarda belirtilen hâller dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesi hükmüne tabidir.” denmektedir.

 

İşbu maddeye göre üniversite öğretim üyeleri de, devlet memuru olan hekimler gibi muayenehane açamazlar.

 

C- Özel sağlık kuruluşunda çalışan hekimler:

 

1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Tarzı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu’nun 12. Maddesinde; “Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar; aşağıdaki sağlık kurum ve kuruluşlarında mesleklerini icra edebilir:

 

a) Kamu kurum ve kuruluşları.

 

b) Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmeli çalışan özel sağlık kurum ve kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmeli çalışan vakıf üniversiteleri.

 

c) Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan özel sağlık kurum ve kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan vakıf üniversiteleri, serbest meslek icrası.

 

Mesleğini serbest olarak icra edenler, hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmemek kaydıyla, (b) bendi kapsamında sayılan sağlık kuruluşlarında da hastalarının teşhis ve tedavisini yapabilir.” denmektedir.

 

İşbu maddeye göre; hekim SGK anlaşması olmayan bir özel sağlık kuruluşunda çalışıyorsa muayenehane açabilir. Hekim SGK anlaşması olan bir özel sağlık kuruluşunda çalışıyorsa, hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak suretiyle muayenehane açabilir.  

 

B- TABİP ODASINA ÜYELİK:

 

      6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın 7. maddesine göre; Mesleklerini icra etmeye başlayan hekimler, bir ay içinde o il veya bölge tabip odasına üye olmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Yalnızca mesleklerini kamu kurum ve kuruluşlarında icra edenler ile herhangi bir sebeple mesleğini icra etmeyenler tabip odalarına üyelik zorunluluğu yoktur ancak bu hekimler istedikleri takdirde üye olabilirler.

Bu durumda, bir hekim muayenehane açmak için öncelikle tabip odasına üye olmalıdır.

 

VERGİ DAİRESİ AÇILIŞI 

 

        Yeni kurulan Muayenehane 'nin, resmi olarak kayıt edilmesi ve gerekli izinlerin alınma süresi, tercih edilecek şirket türüne göre (bireysel veya sermaye şirketi ) bir kaç gün farklılık gösterecektir. Şahıs şirketleri olarak Muayenehane kurulduğunda, gerekli evrakların ve özel izinlerin alınması durumunda, aynı gün vergi levhası alınabilirken , limited veya anonim şirketlerde bu süre, ortalama 4 ila 6 iş günü olacaktır. 

 

        Muayenehane kuruluşunda, vergi levhası alındıktan sonra belediyeden alınacak "işyeri açma ve çalışma ruhsatı " ise , gerekli belgelerin temin edilmesine müteakip , bir kaç gün gün sürecektir. 

 

      Şirket türlerine göre , detaylı kuruluş aşamaları ve kuruluş giderleri ile ilgili ayrıntılar için, aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz;

 

 1 - Bireysel Şirketler

 

 

2- Sermaye Şirketleri

 

 

 

MUAYENEHANE AÇILIŞ MALİYETİ NEDİR ?

BİR MAYENEHANE NİN KURULUŞ GİDERLERİ NELERDİR ? 

 

      Bir Tıp Muayenehane nin kuruluş sürecinde karşılaşılan giderleri, üç aşağı beş yukarı hesaplamak için, öncelikle şirketinizin yasal türüne karar vermelisiniz.  En çok tercih edilen şirket türleri, şahıs şirketi/işletmesi, limited şirket ve anonim şirkettir.

 

 

 

MUAYENEHANE ŞAHIS ŞİRKETİ /  MUAYENEHANE AÇILIŞ MALİYETİ  ; 

    

      Muayenehane şahıs işletmesi , kabaca küçük ölçekli Muayenehane ler için uygun olmaktadır. Yıllık net karı 30.000 TL'nin altında olan küçük ölçekli firmalar için tavsiye edilir. Zira , yıl içindeki toplam karınız 30.000 TL 'nin üzerinde olursa, artan vergi oranı sebebiyle şahıs işletmesi avantajını kaybedecektir.

 

       2021 Yılında, ortalama bir Muayenehane şahıs şirketi kuruluş maliyeti 550 - 600 TL 'den başlamaktadır. Bu maliyete tüm kuruluş giderleri dahil olmakla birlikte, işinizin özelliklerine göre bir miktar yükselebilir.  Şahıs işletmesi hakkında detaylı bilgi ve maliyet çalışması için , BAKINIZ ....

 

 

 

MUAYENEHANE LİMİTED ŞİRKET KURMA MALİYETİ  / MUAYENEHANE LTD. AÇILIŞ MASRAFLARI

 

       MUAYENEHANE açılışlarında Limited şirketler Türkiye 'de en çok tercih edilen şirket türüdür. Çokca tercih edilmesinin başlıca nedeni, ticari ilişkiler ve finans kurumları karşısında sağladığı itibar ve prestijli olmasıdır.  Diğer yandan , şirket karı yüseldikçe vergi oranının sabit kalması, yüsek karlı şirketler için avantaj sağlamaktadır. 

 

     2021 Yılında, ortalama bir MUAYENEHANE Limited Şireti kurma maliyeti 2.200 - 2.300 TL 'den başlamaktadır. Bu maliyete tüm kuruluş giderleri dahil olmakla birlikte, işinizin özellikleri, ortak sayısı, sermaye tutarı , faaliyet alanı sayısı gibi kriterlere göre bir miktar yükselebilir. 

 

     Limited şirket kuruluşu hakında detaylı billgi için bakınız;

 

LİMİTED ŞİRKET KURULUŞU               2021 LİMİTED ŞİRKET KURULUŞ MALİYETİ

 

 

 

MUAYENEHANE ANONİM ŞİRKET KURMA MALİYETİ  / MUAYENEHANE AŞ. AÇILIŞ MASRAFLARI

 

       MUAYENEHANE kuruluşunda Anonim şirketler de Türkiye 'de çokca tercih edilen şirket türlerinden biridir.  Kabaca büyük ölçekli Mayenehane ler için uygundur. Limited şirket gibi , ticari ilişkiler ve finans kurumları karşısında  itibarlı ve prestijli olan Anonim şirketlerin, Limited şirketlerden farkı ; Limited şirketlerde en fazla 50 olan alınabilirken,  Anonim şirketlerde , ortak sayısı için herhangi bir limit bulunmaktadır. Diğer yandan , şirket karı yüseldikçe vergi oranının sabit kalması, yüsek karlı şirketler için avantaj sağlamaktadır. 

 

     2021 Yılında, ortalama bir MUAYENEHANE Anonim şirketi kurma maliyeti 2.600 - 2.700 TL 'den başlamaktadır. Bu maliyete tüm kuruluş giderleri dahil olmakla birlikte, işinizin özellikleri, ortak sayısı, sermaye tutarı , faaliyet alanı sayısı gibi kriterlere göre bir miktar yükselebilir. 

 

Anonim şirket kuruluşu hakında detaylı billgi için bakınız;

 

ANONİM ŞİRKET KURULUŞU               2021 ANONİM ŞİRKET KURULUŞ MALİYETİ

 

 

 

MUAYENEHANE AÇMAK VE ÇALIŞTIRMAK İÇİN ALINACAK İZİNLER - 

MUAYENEHANE AÇMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR ? 

 

      MUAYENEHANE açmak ve çalıştırmak için, öncelikle sektöre özel şartlar , yukarda saydığımız sağlanmalıdır. 

 

     Muayenehane i için, sektöre özel gerekli izin ve şartlar sağlandıktan sonra,  resmi kuruluş işlemlerinde, vergi dairesi, ticaret odası, sosyal güvenlik kurumu (SGK) kayıtları, otomatik yapılmaktadır.

 

     Resmi Kuruluş işlemlerinin tamamlanmasından ve vergi levhası alındıktan sonra, Muayenehane nin bağlı bulunduğu belediyeden işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınmalıdır. İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı için gerekli belgeleri, bağlı bulunduğunuz belediyeden öğrenebilirsiniz. 

 

 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURU 

 

Öncelikle muayenehanenin Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Öze Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 12/d maddesinde belirtilen fiziki koşullara uygun olması gerekmektedir. 

 

Fiziki koşullar uygun olduğu takdirde “uygunluk belgesi alabilmek için gerekli belgeler” ile “Sağlık Kuruluşlarında Bulundurulması Zorunlu Asgari İlaç Listesi” ni tamamlayarak , İl Sağlık Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvuru yapılmalıdır. 

 

Not: İl Sağlık Müdürlüğü tarafından branşlara göre ayrıca evraklar istenebilecektir. Bunun için İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçmenizi öneririz.

 

Yapılan başvuru sonrası müdürlük,  şartları  yerinde inceler. Uygun görülen muayenehane için uzman/tabip adına müdürlükçe uygunluk belgesi düzenlenir.

 

 

 

MUAYENEHANE AÇTIKTAN SONRAKİ AYLIK ÖDEMELER, 

MUAYENEHANE LERİN AYLIK GİDERLERİ NELERDİR ?

 

        MUAYENEHANE nin kurulması ve gerekli izinlerin alınmasından sonra, ticari faaliyetlere başlayabilir.

 

        MUAYENEHANE, ticari faaliyetleri devam ettiği sürece, standart olarak aylık giderleri aşağıdaki gibidir. Bu giderler,  Muayenehane nin büyüklüğü , işletmenin kar-zarar durumu, işyeri kirası, işçi sayısı işletmenin ve benzeri özelliklerine göre farklılık göstermektedir;

 

   1 - Her ay Katma Değer Vergisi - KDV ;  Satışlarınızdan tahsil edilen kdv 'den , giderleriniz ve mal alımlarınız için ödediğiniz kdv nin düşülmesinden sonra ki kalan Tutar.

 

   2- Her ay çalışanınız var ise sigorta primi ve işçinin gelir vergisi ; Sigorta primi ve işçi gelir vergisi , işçi ücretlerine göre hesaplanmaktadır. Üç aşağı beş yukarı olarak, işçiye ödenen net ücretin %47 ila %49 'u gibi dikkate alabilirsiniz. Örneğin 2.324 TL net asgari ücretle çalışan bir işçi için, ödenecek aylık sigorta primi ve işçinin gelir vergisi 1.133 TL (%48,75) 'dir. 

 

        Not; Sigorta primlerininizi her ay düzenli öderseniz, SGK 5 puanlık indirim vermektedir. Asgari ücret için yaklaşık 100 TL olan indirim, hesaplamaya dahil edilmemiştir. 

 

   3- Her ay BAĞKUR sigorta priminiz ; Şirket kuruluşunda , BAĞKUR sigortalılığı otomatik başlamaktadır. Ancak Şirket sahibinin / temsilcinin başka bir işte devam eden sigortası var ise, Bağkura kayıt olmak ve prim ödemek zorunda değildir.  Aylık bağkur primi, 2020 yılı için , ödemelerinizi her ay düzenli yaparsanız , indirimli olarak 868,18 TL 'dir.  Ancak ödeme yapılmaz ise 5 puanlık indirim iptal olmaktadır. 

 

   4- Üç ay da bir Stopaj Vergisi ; Stopaj kabaca , işyeri kirası, alınan serbest meslek makbuzları ve işçilerden kesilen gelir vergilerinin , sorumlu sıfatıyla vergi dairesine ödenmesini ifade eder.  Örneğin , gerçek kişi 'den bir işyeri kiralarsanız, mülk sahibinin elde ettiği kira gelirinin , gelir vergisini keserek, devlete ödemeniz gerekmektedir. Kestiğiniz bu gelir vergisi , Stopaj kesintisidir. 

 

       Not; Temmuz 2020 'den itibaren, sigortalı işçisi olan işyerlerinin stopaj vergisi , aylık sigorta primiyle birleştirilerek , her ay ödenecektir. İşçisi olmayan işletmeler, üç ayda bir ödemeye devam edecektir. 

 

    5 - Üç ay da bir Geçici Vergi ; Geçici vergi, kabaca , şirket karı üzerinden ödenecek yıllık gelir vergisi 'nin (şirketler için kurumlar vergisi ) , üç aylık dönemler halinde önceden beyan edildiği ve ödendiği vergiyi ifade etmektedir.  Yani, üç aylık şirket karınız üzerinden ödenen gelir vergisi / kurumlar vergisidir.  Ödenen gecici vergiler, daha sonra yıllık gelir vergisi / kurumlar vergisinden düşülmektedir. 

 

    6 - Yıl da bir Yıllık Gelir Vergisi ya da Kurumlar Vergisi ; Şirketin yıllık net karı üzerinden hesaplanır ve ödenir. Daha önceden ödenmiş geçici vergileriniz var ise, bu vergiden düşülür. 

 

    7 - Yıl da bir yasal defter tasdikleriniz ; Şahıs işletmeleri defter beyan sistemine geçtiğinden, defter tasdik etmezler. Ayrıca, e-defter uygulamasına geçen şirketlerde defter tasdiki yaptırmazlar. 

 

     8- Yıl da bir meslek odası üye aidatlarınız ; Bağlı olunan meslek odanızın üye aidatı. Şİrketler için , ticaret odası üye aidatı. 

 

    9 - Aylık Muhasebe Servis Ücretleri ; Alacağınız muhasebe hizmetleri için ödenecek aylık ücrettir. Muhasebe hizmetlerinde önemli olan doğru yerden, kaliteli hizmet almaktadır. 

 

 

 

MUAYENEHANE İÇİN KOSGEB VE DEVLET DESTEKLERİ  ;

 

        KOSGEB , bazı girişimlere ve şirkete çeşitli hibe ve kredi destekleri sağlamaktadır. Destek çeşitleri ve oranları zaman zaman değişkenlik göstermektedir. Bu sebeple, KOSGEB desteklerinden faydalanmak isterseniz, öncelikle bulunduğunuz bölgedeki KOSGEB ofisi ile irtibat kurabilir, iş kolunuza sağlanan GÜNCEL desteklerin olup olmadığı hakkında bilgi alabiirsiniz.

 

         Bu desteklerden faydalanmak için bulunduğunuz bölgedeki KOSGEB 'in girişimcilik eğitim programlarına katılmanız ve başarı ile tamamlamanız gerekmektedir. Gerekli şartları sağladıktan sonra, şirket açılış masraflarının ödenmesi, hibe ve faizsiz kredi desteklerinden faydalanabilirsiniz. Bu teşvik ve destekler ile ilgili, KOSGEB 'in girişimcilik eğitimlerinde ayrıntılı bilgi verilmektedir.