VERGİ LEVHASI NASIL ÇIKARILIR  - MALİYETLERİ NELERDİR

gallery/key-1020134_960_720

Vergi Levhası En Kolay Nasıl Çıkarılır ; 

 

    Vergi levhası çıkarmak için,  şirket kuruluşunuzu yapmanız gerekir.  2021 yılında, en düşük maliyet ile vergi levhası çıkartmak için şahıs şirketi (şahıs işletmesi) kurabilirsiniz.

 

   Şahıs şirketi kurduğunuzda, bir gün içerisinde Vergi Levhası Çıkarmanız Mümkün!

   Şahıs şirketinizi kurarken sadece işyeri kira sözleşmeniz ya da tapunuz yeterli oluyor.

   Fiziki bir işyeriniz yok ise, yasal  işyeri adresiniz ikamet ettiğiniz eviniz (home office) olacak şekilde gösterebilirsiniz. Bu şekilde, güncel tarihli kira sözleşmesi ya da tapu fotokopiniz, şahıs şirketi kurmak için yeterli oluyor. Veya uygun maliyetlerle sanal iş adresi kullanabilirsiniz.

   Vergi levhası nasıl alınır ? vergi levhası nereden alınır ? vergi levhası ücreti ne kadar ? vergi levhası almak için gerekli işlemler nelerdir ? vergi levhası nedir ? vergi levhası kaç günde çıkar ? vergi levhası almak için giderler neleridr ? en uygun maliyetle vergi levhası nasıl çıkarılır ? Vergi levhası masrafları nelerdir ?

 

     Vergi Levhası: Ticari faaliyetlerde bulunan mükellefe ait bazı bilgilerin açıklanması suretiyle, vergilerin ödenmesinde kamuoyunun baskı ve desteğinden yararlanılmasını amaçlayan bir belgedir.

17.01.2021 - Güncel

   Vergi Levhanızı Çıkarmak , şirket kuruluş işlemlerinizin hızlı şekilde sonuçlanması için bizimle iletişime geçebilirsiniz.  

Vergi Levhası İle İlgili En Çok Merak Edilenler

 

 

1. Kimler Vergi Lehvası almalıdır?

 

Gelir vergisinde:

 • Ticari kazanç sahipleri

 • Zirai kazanç sahipleri (Gelir Vergisi Kanununun 52 nci maddesinin altıncı fıkrasında sözü edilen yazıhaneyi açmış olanlar)

 • Serbest meslek erbabı

 • Adi ortaklık, kolektif ve adi komandit şirket şeklindeki işletmelerde her bir ortak,

Kurumlar Vergisinde:

 • Anonim şirketler

 • Limited şirketler

 • Eshamlı komandit şirketler

vergi levhası almak ve bulundurmak zorundadırlar.

 

2. Vergi Levhası nasıl alınır?

 

    Gelir/kurumlar vergisi mükellefleri tarafından gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından söz konusu beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturulacak ve mükellefin internet vergi dairesi hesabına aktarılacaktır.

 

3. İnternetten Vergi Levhası başvurusu nasıl yapılır ?

    Şirket Kuruluşunuzu yapmış olmanız gerekir. Vergi dairesinden alacağınız şifre ile, internet vergi dairesinden alabilirsiniz. 

 

4. Vergi Levhaları nerelerde bulundurulmalıdır?

 

Vergi levhası almak mecburiyetinde olan mükellefler bu levhaları:

 

a) Merkezlerinde,
b) Şubelerinde,
c) Satış mağazalarında,
ç) Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde,
d) Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında (taşıt işletmesi ifadesi, ücret karşılığında yolcu veya eşya taşımacılığını ifade ettiğinden, diğer iş kollarında faaliyet gösteren mükelleflerin taşıtlarında vergi levhası bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadır) yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulundurmalıdırlar.

 

    İş yerinde birden fazla kat veya reyon olması halinde her kat veya reyon için ayrı birer levha alma ve bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır.

    Birden fazla yerde vergi levhası bulundurmak mecburiyetinde olan mükellefler ile levhalarını başka kurumlara ibraz edecek mükellefler vergi levhalarını internet vergi dairesinden ihtiyaç duydukları adet kadar çıktı alabileceklerdir.

 

5. Vergi Lehvhası'nı kim tasdik etmeli ?

 

    İnternet Vergi Dairesi'nden alınan vergi levhaları ayrıca vergi dairesine veya meslek mensuplarına imzalattırılmayacak veya tasdik ettirilmeyecektir. İnternet vergi dairesinden erişilebilen vergi levhası üzerinde yer alan sistem tarafından verilmiş olan onay kodu vergi levhasının tasdiki hükmündedir.

 

6. Vergi Levhası'nda hangi bilgiler yer almalıdır?

 

Mükellefin;

a) Adı ve soyadı, 
b) Ticaret unvanı, 
c) İş yeri adresi, 
ç) Vergi kimlik numarası, 
d) Bağlı bulunduğu vergi dairesi, 
e) Vergi türü, 
f) İşe başlama tarihi,
g) Ana faaliyet kodu ve faaliyet türü,
h) Faaliyet durumu (faal, terk, tasfiye halinde),
ı) Beyan edilen son üç yıla ait matrahlar ve bu matrahların ait olduğu takvim yılı için tahakkuk eden vergiler,
i) Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından üretilecek onay kodu.

 

7. Vergi Levhası asmak zorunlu mu?

 

   Hayır. 6111 sayılı Kanunun 82. maddesiyle, VUK'un 5 inci maddesinde yer alan "levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar" ibaresi "levhayı almak zorundadırlar" şeklinde değiştirilmiş ve bu değişiklikle vergi levhasının asılma zorunluluğu kaldırılmıştır.

 

8. Şirket bilgilerim değişti, vergi levhasına nasıl işlerim ?

 

     Mükelleflerin ticaret unvanı, iş yeri adresi, bağlı oldukları vergi dairesi, ana faaliyet kodu veya faaliyet türünün değişmesi halinde yeni vergi levhalarını internet vergi dairesinde bu işlem için hazırlanan menüyü kullanmak suretiyle kendileri oluşturarak yazdırabilirler. Mükelleflerin daha önce vergi lehvası bulundurulması zorunlu alanlarda bu değiştirilmiş vergi lehvalarını bulundurmaları gerekmekte.

 

9. Vergi levhasını zorunlu yerlerde bulundurmazsam ne olur ?

 

     Vergi levhası almak ve bulundurmak mecburiyetinde olan mükelleflerin vergi levhalarını bulundurmak mecburiyetinde oldukları yerlerde yapılan denetimlerde bulundurma mecburiyetine uyulmadığının tespit edilmesi halinde her bir tespit için Vergi Usul Kanununun 353. maddesinin 4 numaralı bendine istinaden özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Bu madde ise şöyle diyor: 

**(4108 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle değişen bent)** Günlük kasa defteri, günlük perakende satış ve hasılat defteri ile Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; işyerinde bulundurulmaması, bu defterlere yazılması gereken işlemlerin günü gününe deftere kayıt edilmemesi veya yoklama ve incelemeye yetkili olanlara istendiğinde ibraz edilmemesi halleri ile vergi kanunlarının uygulanması bakımından levha bulundurma veya asma zorunluluğu bulunan mükelleflerin bu zorunluluğa uymamaları halinde her tespit için **(4369 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle belirlenen miktar) **10.000.000 lira **(****442 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2015'den itibaren 20****0 -TL)** özel usulsüzlük cezası kesilir.

Lütfen güncel halini GİB'den kontrol ediniz.

 

10. Vergi Levha'mın güncel bilgilerini nasıl sorgulayabilirim?

 

Vergi levhasını internet üzerinden iki şekilde sorgulayabilirsiniz:

 • E-devlet üzerinden

 • İnternet Vergi Dairesi'nden

VERGİ LEVHASI ÇIKARMA MALİYETİ NEDİR

 

 

    Vergi levhası çıkarmanın en kolay yolu ve uygun maliyetlisi şahıs firması kurmaktır.

 

     2021Yılında şahıs şirketi kurmanın maliyeti , en düşük 600 TL'dir.  Bu maliyet rakamı, işinizin türü, faaliyet gösterdiğiniz şehire göre değişiklik gösterebilir.

 

    Şahıs Firması kuruluşu ile ilgili detaylı maliyet çalışmasına , şahıs şirketi kuruluş maliyetleri sayfamızdan ulaşabilirsiniz. 

Etiket; vergi levhası nasıl alınır, 2021, vergi levhası nasıl çıkarılır, vergi levhası nasıl alınır, vergi levhası çıkarma maliyeti, 2021 vergi levhası alma maliyeti, vergi levhası kaç günde çıkarılır, vergi levhası çıkarmak için yapılması gerekenler, 2021 vergi levhası en kolay nasıl alınır, vergi levhası alırken ne kadar giderim olur, bir günde vegi levhası alabilirmiyim

Bunları Biliyor musunuz?

 

 • Bir işyerinde SSK’lı çalışırken kendi şirketinizi kurabilirsiniz. Böylece bağkur primi de ödemenize gerek kalmadığı için daha avantajlı olursunuz.

 • Minimum masraf ile bir günde kurabileceğiniz şahıs şirketinizi yine bir günde kapatabilirsiniz.

 • Şahıs şirketiniz ile farklı alanlarda birden fazla iş yapabilirsiniz.

 • Şahıs şirketinin faaliyet alanını sadece bir dilekçe ile değiştirebilirsiniz.

 • Faaliyetiniz uygun görüldüğü takdirde KOSGEB desteklerinden faydalanabilirsiniz.